in

Kuche-Bakconcours an Degustatioun vu Fairtrade-Produiten

Fairtrade-Wochen um Schëtter Maart : Kuche-Bakconcours an Degustatioun vu Fairtrade-Produiten

Am Kader vun de Fairtrade-Wochen huet de Fairtrade-Grupp vun der Schëtter Gemeng zesumme mam WeltButtek Esch op eng Degustatioun vu Fairtrade-Produiten um Schëtter Maart invitéiert. Entdecke konnt een ënnert anerem Fairtrade-Kaffi, Drénkschokela, Schokelasbotter, Schokela, Chips an Nëss. Ënnert dem Motto “The future is Fair” huet d’Fairtrade-Flam de Wee op Schëtter fonnt fir 30 Joer Fairtrade Lëtzebuerg ze feieren.
Direkt niewendrun huet de Kuche-Bakconcours vum Schëtter Maart stattfonnt : A véier Kategorien ass hei dee schéinste an dee leckerste Kuch, jeeweils fir Kanner an Erwuessener vun engem kompetente Jury gewielt ginn. An all Kuch huet missen op mannst ee Fairtrade-Produit verschafft sinn. D’ Gewënner hunn e flott selwer gebitzte Schiertech vun de Fraen a Mammen kritt esou wéi eng Tut mat Fairtrade-Produiten.
Nom Concours sinn d’ Kuche verkaf ginn, den Erléis gëtt un d’Schëtter Hëlleft a.s.b.l. gespent.
Um Stand vu Composition vun Al-Schëtter konnt een des Weideren Bouqueten mat Fairtrade-Blumme kafen.

@Fairtrade Lëtzebuerg asbl

[FR] Semaines Fairtrade au Marché de Schuttrange : Concours de Gâteaux et Dégustation de Produits Fairtrade
Dans le cadre des semaines Fairtrade, le groupe Fairtrade de la commune de Schuttrange a invité ensemble avec WeltButtek Esch à une dégustation de produits Fairtrade sur notre marché.
Les intéressés ont pu découvrirpar ex. de Café équitable, des boissons au chocolat, de la pâte à tartiner au chocolat, du chocolat, des chips et noix.

Sous la devise “The future is fair”, la flamme Fairtrade s’est rendue à Schuttrange pour célébrer les 30 ans de Fairtrade Luxembourg.
Le concours de gâteaux a eu lieu juste à côté : dans quatre catégories, le plus beau et le plus délicieux gâteau a été choisi par un jury compétent pour enfants et adultes. Chaque gâteau devait contenir au moins un produit Fairtrade. Les gagnants ont reçu un joli tablier cousu à la main des « Fraen a Mammen » ainsi qu’un sac de produits Fairtrade.
Après le concours, les gâteaux ont été vendus et le bénéfice est reversé à Schuttrange Hëlft a.s.b.l.
Des bouquets Fairtrade pouvaient également être achetés sur le stand Composition de Schuttrange-Village.

[EN] Fairtrade Weeks at the Schuttrange Market: Cake Baking Contest and Tasting of Fairtrade Products
As part of the Fairtrade weeks, the Fairtrade group of the commune of Schuttrange invited in cooperation with WeltButtek Esch to a tasting of Fairtrade products on our market.
Interested people could discover e.g. fair-trade coffee, chocolate drinks, chocolate spread, chocolate, crisps and nuts.
Under the motto “The future is fair”, the Fairtrade flame traveled to Schuttrange to celebrate 30 years of Fairtrade Luxembourg.
The cake competition took place next door: in four categories, the most beautiful and delicious cake was chosen by a competent jury for children and adults. Each cake had to contain at least one Fairtrade product. The winners received a nice hand-sewn apron from “Fraen a Mammen” and a bag of Fairtrade products.
After the contest, the cakes were sold and the profit is donated to Schuttrange Hëlft a.s.b.l.
Fairtrade bouquets could also be purchased at the Composition stand from Schuttrange-Village.

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Europadag 2022 zu Schëtter

Eierung vu 7 Kënschtlerinnen bei Art et Création