presss

Active vor 4 Tagen, 20 Stunden

Schëtter – éischt PV-Anlag vun der Enercoop Syrdall un d’Netz

D’Enercoop Syrdall ass 2019 gegrënnt gi mam Zil erneierbar Energie um Gebitt vun de Gemenge Schëtter, Conter, Sandweiler an Nidderaanwen ze produzéieren an dat zesumme mat de Bierger aus de Gemengen. D’Gemeng Schëtter huet am Kader vum Klimaschutz d’Demarchë vun der Kooperativ positiv ënnerstëtzt an déi néideg Hëllefsstellung ginn. An den Ae vun der Gemeng […] Weiter

von