in

Eng nei Flutliichtanlag fir de Futtballsterrain zu Minsbech

[LU] Eng nei Flutliichtanlag fir de Futtballsterrain zu Minsbech

Ufank September ass déi al Flutliichtanlag, fir déi et keng Ersatzdeeler méi gi sinn, um Futtballsterrain zu Minsbech duerch eng nei LED-Flutliichtanlag ersat ginn.
Duerch dës Mesure gëtt den Terrain méi hell a gläichméisseg beliicht, an an engems de Stroumverbrauch an d’ Liichtverschmotzung an der Ëmgéigend reduzéiert.
Déi nei Installatioun huet eng Gesamtleeschtung vu 35304 Watt (virdun 40000 Watt) a ka gedimmt ginn, woubäi den Energieverbrauch däitlech reduzéiert gëtt.
Dëse Projet ass mat 25% vum Sportsministère a mat 13% vum Ëmweltministère ënnerstëtzt ginn.

[FR] Un nouveau système d’éclairage pour le terrain de football de Munsbach

Début septembre, l’ancien système d’éclairage du terrain de football de Munsbach, pour lequel il n’y avait plus de pièces de rechange, a été remplacé par un nouveau système d’éclairage à LED.
Cette mesure rend le sol plus lumineux et plus uniformément éclairé, tout en réduisant la consommation d’énergie et la pollution lumineuse dans les environs.
La nouvelle installation a une puissance totale de 35304 watts (auparavant 40000 watts) et peut être tamisée, ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie.
Ce projet est soutenu par 25% du Ministère des Sports et 13% du Ministère de l’Environnement.

[EN] A new floodlighting system for the football ground in Munsbach

At the beginning of September, the old lighting system at the Munsbach football field, for which there were no more spare parts, was replaced by a new LED lighting system.
This measure makes the ground brighter and more evenly lit, while reducing energy consumption and light pollution in the surrounding area.
The new installation has a total output of 35,304 watts (previously 40,000 watts) and can be dimmed, which significantly reduces energy consumption.
This project is supported by 25% of the Ministry of Sports and 13% of the Ministry of the Environment.

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Die September-Ausgaben sind da!

Informationsversammlung in Grevenmacher