in

Stäresänger an der Gemeng Fëschbech ënnerwee

Fir déi drëtte Kéier woren  an der Gemeng Fëschbech op Dräikinniksdag d’Stäresänger ënnerwee. Bei hierem Tour duerch d’Gemeng an deem sie den Awunner fir d’neit Joer gewénscht hunn an de Seegen 20*C+M+B+19 un d’Hausdier geschriwwen oder gepescht hunn, konnten déi 24 Kanner 1.863.67 € sammelen. Mat hierer Aktioun ënnerstëtzen d’Sänger engersaits Missio, méi genee d’Haus « Yancana Huasy » zu Lima an aanersaits d’Arche zu Aywaille (B) , déi hinnen d’Stäre fir d’Aktioun gestëft huet.

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von Conrad

Schreibe einen Kommentar

Schecküberreichung – Chorale Fëschbech-Angelsbierg-Schous

Süß herzhafte Blätterteigrollen